Etik Kurul

Etik KurulDünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bilim ve fennin  haricinde yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, delalettir.  
                                                                                                              K. ATATÜRK1. Etik Kurul toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen dosyalar ilk kurulda, daha geç teslim edilenler bir sonraki kurulda görüşülür.

2. Başvuru dilekçesi ve ekleri hastanemizin evrak servisinden tarih sayı alınarak Başvuru Dosyası Hazırlama linkinde anlatıldığı şekilde hazırlanan dosyayla etik kurul sekretaryasına ulaştırılmalıdır.

3. Etik kurul toplandıktan sonra en geç 3 iş günü içinde  karar sorumlu araştırmacıya bildirilir.

4. Düzeltme önerilen dosyalar düzeltmeler yapıldıktan sonra karar formunda belirtildiği şekilde raportör ya da kurul tarafından tekrar değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

20 Ocak 2022