10 Ekim Ruh Sağlığı Günü
05 Ocak 2022

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ - EPA (AVRUPA PSİKİYATRİ BİRLİĞİ) AÇIKLAMASI

“İntiharı önlemek için birlikte çalışmak”

 

                                10 Ekim 2019 - Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) ve EPA Ulusal Dernekler Konseyi (NPA); Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde, 10 Eylül’de yayınlanan anahtar mesajlara ek olarak, küresel bir halk sağlığı sorunu olan intiharın çok önemli etkilerine ilişkin farkındalığı artırmak ve insanlara intiharı önlemek için neler yapılabileceğini bildirmek üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan “40 saniyelik hareket” kampanyasına destek vermektedir. 

                            Her yıl 800 000’e yakın kişi intihar sebebiyle ölmektedir ve bu her 40 saniyede bir kişinin kaybı anlamına gelmektedir. Evrensel bir davranış biçimi olan intihar yaşam boyu meydana gelebilir. İntihar ve intihar girişimlerini engellemek için toplumda, toplumun alt gruplarında ve bireysel olarak etkili, kanıta dayalı müdahaleler uygulanmalıdır. İntihar girişim sayılarının intihar sonucu yaşamını kaybedenlerin 20 katından fazla olduğu bilinmektedir. 

EPA, Avrupa genelinde 80.000'den fazla sağlık çalışanını temsil eden bir Avrupa Ağı olarak, sağlık personelinin intihar ve intiharı önleme konusunda eğitiminin önemine özel bir önem vermek istemektedir. 

 

                            Genel sağlık hizmeti sunan pratisyenlerin eğitimi intiharın önlenmesinde önemli bir yer almaktadır. Bu eğitim depresyon ve anksiyete bozukluklarının tedavisini, sunulan hizmetin kalitesinin artırılmasını ve intihara karşı tutumları da geliştirmektedir. EPA'nın intihar tedavisi ve önlenmesi kılavuzunda belirtildiği gibi, psikiyatrların, diğer ruh sağlığı uzmanlarının ve pratisyen hekimlerin etik ve yasal konular hakkında tartışmalar içeren sürekli eğitimlere ihtiyaçları bulunmaktadır.

 

                                EPA İntihar ve İntiharı  Önleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Marco Sarchiapone, “intihara teşebbüs eden hastaların, intihara teşebbüs etmeden önceki ay içinde birincil sağlık hizmetleri çalışanlarıyla, bir ruh sağlığı uzmanına göre  daha fazla iletişim kurma ihtimalinin olduğunu,  genellikle pratisyen hekimler veya acil servis doktorları gibi tıbbi personellerin intihar girişimleriyle karşılaştığını” belirtmektedir.  

İntiharın önlenmesine katkıda bulunmak için, intihar düşüncesi ve depresyonu değerlendirmede, tanı koyma becerilerinin ve yetkinliğin geliştirilmesi amacıyla özel bir eğitime ihtiyaç bulunmaktadır. Tıp öğrencilerinin intihara yönelik tutumlarının intihar düşüncesi olan bireylere yönelik yaklaşımla ilişkili olduğu göz önüne alındığında; bu eğitimlerin  tıp fakültesi ve asistanlık sırasında başlanması önerilmektedir. Psikiyatrlar; intiharı önleme alanında klinik görevlerine ek olarak, diğer hekimler, sosyal hizmet uzmanları ve hemşirelerin de içinde bulunduğu tüm meslek mensuplarının bu alandaki eğitim ve öğretimlerinde alacakları rolleri ihmal etmemelidirler. 

                            Ulusal düzeyde, her hükümet ve sağlık sektörü intiharı önleme programlarını eğitim-öğretim programının ayrılmaz bir parçası olarak entegre etmelidir. EPA Ulusal Dernekler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Simavi Vahip'in vurguladığı gibi, “intihar ölüm oranları ülkeler arasında oldukça değişkenlik gösterse de, etkin olduğu gösterilen başarılı intiharı önleme projelerini paylaşarak birbirimizden hala çok şey öğrenebiliriz. Bu nedenle, EPA Ulusal Dernekler Konseyi, ruh sağlığını geliştirmek ve ülkeler düzeyinde intiharı önlemek için büyük bir kararlılık göstermektedir.”

 

                            Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde, EPA herkese ruhsal hastalıkların yaygın görülen (her dört kişiden birinde), intihara yol açabilecek ancak aynı zamanda doğru teşhis ile tedavi edilebilen bozukluklar olduğunu hatırlatmaktadır. Bununla birlikte, intihar için altta yatan nedenleri tanımak ve tedavi etmek, her yıl 800.000 insanın hayatını kurtarmanın ve birçok kişinin de yaşam kalitesini yükseltmenin en etkili yoludur.