Etik Kurul

Etik Kurul

T.İ.T.C.K.'nın 23.11.2022 tarih ve 931487 sayılı yazılılarına istinaden kurulmuş  olan Etik kurulumuz.

1. Etik Kurul toplantı tarihinden 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen dosyalar ilk kurulda, daha geç teslim edilenler bir sonraki kurulda görüşülür.

2. Başvuru dilekçesi ve ekleri hastanemizin evrak servisinden tarih sayı alınarak Başvuru Dosyası Hazırlama linkinde anlatıldığı şekilde hazırlanan dosyayla etik kurul sekretaryasına ulaştırılmalıdır.

3. Etik kurul toplandıktan sonra en geç 3 iş günü içinde  karar sorumlu araştırmacıya bildirilir.

4. Düzeltme önerilen dosyalar düzeltmeler yapıldıktan sonra karar formunda belirtildiği şekilde raportör ya da kurul tarafından tekrar değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (Tıklayınız)

25 Aralık 2023