Etik Kurul

Bilimsel Araştırma Evrakları

BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUAN BAŞVURULARINDA GÜNCELLEME

Bilimsel çalışma destek puanı başvuruları için başvuru dokümanları ve belgelendirme metotları; 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı resmi gazete ’de yayımlanan ‘Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin  ‘4.maddesine göre komisyonumuz tarafından yeniden güncellenmiştir. 

DOSYALAR

Başvuru Dilekçesi-2022.docx

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar 2022-.docx

EK- 7 Form-2022.docx

BYDP-SEKRETERYA İŞ AKIŞI.docx

ÖRNEK DOLDURULMUŞ EK-6 Form-2020.docx

ORNEK-BELGELEYİCİ DOKÜMANLAR DOSYASI (1).pptx

YÖNETMELİK-NİSAN 2020.docx

25 Ağustos 2022