T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sivil Savunma Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019

Sivil Savunma


Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı hastanemiz çalışanları,  hastalar ve refakatçıların can ve mal kaybının  asgari hadde indirilmesi, hastanemiz faaliyetlerinin idamesinin sağlanması için acil bir şekilde tamir ve ıslahların yapılabilmesi için tüm görevli birimlerimizce yürütülmeye çalışılacak olan her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetler bütününü ihtiva etmektedir.

Sivil savunma çalışmalarının yürütülmesinde;

 1. Arşiv Yönetmeliğine göre Sivil Savunma dosyasının oluşturulması, 
 2. Sivil Savunma Planının hazırlanması ve devamlı güncellenmesi
 3. Sivil Savunma Planı gereği, Sivil Savunma Ekipleri oluşturulması
 4. Sivil Savunma Planındaki Ekipler İçin araç, gereç ve malzemelerin  temin edilmesi
 5. Sivil Savunma Planı kapsamında Sığınak/Sığınma yeri olarak kullanılabilecek yerlerin belirlenmesi
 6. Sığınak/Sığınma yerine giden yolların işaretlenmesi
 7. Sığınak/Sığınma yeri talimatının hazırlanması
 8. Sığınak Yönetmeliği gereğince,  sığınak yerleri için ihtiyaç olabilecek malzemeler ile ilgili listenin hazırlanması
 9. Olağanüstü durumlarda İkaz ve Alarm Haberlerinin Kurum içi ve üst makamlara duyurulması için gerekli tedbirlerin alınması ve talimatın  hazırlanması
 10. Hava Taarruzlarına Karşı Karartma Uygulaması istendiğinde, Karartma Tedbirleri ile ilgili planlamanın yapılması
 11. Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği gereğince sabotajlara karşı Koruma Planının hazırlanması
 12. 5188‘e Göre hizmet satın alındıysa, firma tarafından bir ay içinde koruma planı hazırlanarak emniyete onaylatılması
 13. Kazan Dairesi v.b.Sabotaja uygun yerlerin kapı ve camları için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması. 
 14. 16.05.1988 tarihli ve 19816 Sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak yangın ve sabotajlara karşı gerekli önlemlerin alınması
 15. 13.05.1964 Tarihli ve 6/3048 Sayılı gizlilik dereceli evrak ve gerecin güvenliği hakkında esaslara uygun olarak kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi
 16. Evrak Emniyeti İle ilgili gerekli tedbirlerin alınması
 17. Yangın Önleme ve Söndürme Yönetmeliğine göre, kurumun yangından koruma talimatının hazırlanması
 18. Yangın Merdivenlerinin kullanıma hazır bulundurulması
 19. Yangın halinde can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz Alarm Sisteminin kurulması ve bakımlarının düzenli olarak yaptırılması,
 20. Arşiv, Yakıt Deposu, Mutfak, çay ocakları, kazan dairesi, vb. yerlerde yangın ihbar sisteminin kurulması
 21. Araçlarda Yangın Söndürme tüpünün bulundurulması TSE’ ye uygun olması
 22. Yangın Söndürme Ekipleri Kurulup, Eğitim ve Tatbikat Yapılması
 23. Yangın Mevzuatı Gereği Binanın her bağımsız bölümü için en az bir adet (6kg) olmak üzere, beher 200m2 taban alan için bir adet ilave uygun türde tüp konulması
 24. Yangın Tüplerinin, Kullanma Talimatlarını yanlarına asmak
 25. 20.08.2008 tarihli ve 2652 sayılı Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi Kuruma Uyarlanarak Yangından Koruma Talimatı Hazırlanması.
 26. Elektrik panelindeki sigortaların nereye ait olduğunun etiketlenmesi
 27. Yangın Dolap ve Hortumlarının kullanılır durumda bulundurulması, Kullanma Talimatının asılması,
 28. Kalorifer tesisatının çalıştırılmasına ait talimatın bulundurulması ve uygun yere asılması
 29. Kalorifercinin ateşleyici belgesinin olması
 30. Yangın Halinde kaçış yollarının belirlenip işaretlenmesi
 31. Sigara içilmemesi için uyarı levhalarının asılması
 32. Yangın Yönergesine göre görev alan personel listesi ve konut adreslerinin halihazırda bulunması
 33. Yangında ilk kurtarılacak evrak depolarına ve eşyalara “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konması
 34. Doğalgaz ve LPG kullanılan alanlarda gaz kaçağı alarm cihazının takılması
 35. Binanın güvenliği için giriş kat pencerelerine demir parmaklık ve çevre aydınlatması ve istinat duvarı yapılması
 36. Afetlere Karşı Acil Durum Planının hazırlanması. Deprem, sel, su basması gibi durumlarda Hastane Afet Planına (HAP) göre hareket edilir.
 37. Jeneratör olması ve bakımının düzenli olarak yapılması, güvenlik tedbiri alınması
 38. Su deposunda sabotaja karşı tedbir alınması
 39. Hastane Afet Planını Hazırlamak, eğitim ve tatbikat yapmak
 40. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen diğeri iş ve işlemleri yapmak

5.0 SORUMLULAR: Talimatın ilgili bölümlerinde belirtilen sorumluluklar ile tümüyle uygulanmasından;

 1. Sivil Savunma servislerinde görevli personelin en üst amirleri,
 2. Sivil Savunma servis amirleri,
 3. Sivil Savunma servis amir yardımcıları,
 4. Takibi ve denetiminden; Hastane Yöneticisi ile Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü ile Sivil Savunma Uzmanı  
 5. Kendilerine tevdi edilen görevleri yapmaktan, Sivil Savunma servislerinde görevlendirilen bütün personel sorumludur.
 1. FAALİYET   AKIŞI  :

TEŞKİLAT VE İŞ BÖLÜMÜ:

 1. Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi,
 2. Emniyet ve Klavuz Servisi, 
 3. İtfaiye Servisi,
 4. Kurtarma Servisi,
 5. İlk Yardım Servisi,
 6. Sosyal Yardım Servisi,
 7. Teknik Onarım Servisi
 • 1-KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ :
 1. Servis Amirinin Görevleri:

  a.  Servis personeline görevlerini tebliğ etmek.

  b.  Servisteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.

  c.  Servis personeli arasında iş bölümü yapmak.

  d.  Servis personelini eğitmek.

  e. Servis için gerekli araç, gereç ve donatımı sağlamak. Malzemenin korunmasını ve bakımını sağlamak.

  f.   Servisi yönetmek.

 2. Servisin Görevleri:
 1. İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak.
 2. Sivil Savunma Merkezini sevk ve idare etmek.
 3. Üniteler arası haberleşmeyi sağlamak.
 4.  Komşu hastaneler, kurum ve kuruluşlarla gereken hallerde  karşılıklı yardımlaşma  ve işbirliğini sağlamak .
 5. NBC Tehlikesine ait haberleri değerlendirerek  hastane personeline  bildirmek.

  2-EMNİYET VE KLAVUZ  (KORUMA) SERVİSİ:

  a)Servis Amirinin Görevleri:

  a.  Servis personeline görevlerini tebliğ etmek.

  b. Servisteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.

  c.  Servis personeli arasında iş bölümü yapmak, servis personelini eğitmek.

  d.  Servis için gerekli araç, gereç ve donatımı sağlamak. Malzemenin korunmasını ve bakımını sağlamak.

  e.  Servisi yönetmek.

 1. Servisin Görevleri:
 1.  Kuruluşun iç ve dış güvenliğini sağlamak.
 2.  Şüpheli kişileri saptamak ve polise bildirmek

  c.  Panik ve kargaşalıkları, moral bozucu davranışları önlemek

  d.  Gizleme ve karatma önlemlerini kontrol etmek.

 • 2-İTFAİYE (SÖNDÜRME) SERVİSİ :
 1. Servis Amirinin Görevleri:

  a. Servis personeline görevlerini tebliğ etmek.

  b.  Servisteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.

  c. Servis personeli arasında iş bölümü yapmak.

  d.  Servis personelini eğitmek.

  e.  Servis için gerekli araç, gereç ve donatımı sağlamak.

  f.   Servisi yönetmek.

 2. Servisin  Görevleri:

  a. Kuruluş içinde çıkacak yangınlara karşı savaşmak ve söndürmek.

  b.  Bölgedeki ışılgan serpintiyi su ile yıkayarak temizlemek.

  c.  Can kurtarma ve enkazın kaldırılmasına yardım etmek.

  d. Barış ve seferde yangınları önleyici tedbirleri almak, düzenlemek ve denetlemek.

 • 3-KURTARMA SERVİSİ :
 1. Servis Amirinin Görevleri:

  a. Servis personeline görevlerini tebliğ etmek.

  b.  Servisteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.

  c. Servis personeli arasında iş bölümü yapmak.

  d. Servis personelini eğitmek.

  e. Servis için gerekli araç, gereç ve donatımı sağlamak. Korumak bakımını yaptırmak.

  f.   Servisi yönetmek.

 2. Servisin Görevleri:

  a. Enkaz altında kalanları kurtarmak.

  b.  Acil ilkyardım yapmak.

  c.  Yapılarda oluşan basit bozuklukları onarmak, tehlikeli yapıları desteklemek ya da yıkmak.

 • 4-İLK YARDIM SERVİSİ :
 1. Servis Amirinin Görevleri:

  a. Servis personeline görevlerini tebliğ etmek.

  b.  Servisteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.

  c. Servis personeli arasında iş bölümü yapmak.

  d. Servis personelini eğitmek.

  e. Servis için gerekli araç, gereç ve donatımı sağlamak. Korumak bakımını yaptırmak.

  f.   Servisi yönetmek.

 2. Servisin Görevleri:

  a. Yaralılara ilkyardım yapmak.

  b.  Ölülerin kimliklerini saptamak.

  c.  Ölüleri sahiplerine teslim etmek.

  d. Yahut gömülmelerini sağlamak.

  e.  Sosyal yardım servisine bıraktıkları eşyaların saptanması görevlerinde  yardımcı  olmak.

 • 5-SOSYAL YARDIM SERVİSİ :
 1. Servis Amirinin Görevleri:

  a.Servis personeline görevlerini tebliğ etmek.

  b.  Servisteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.

  c.  Servis personeli arasında iş bölümü yapmak,servis personelini eğitmek, servisi yönetmek,

  e. Servis için gerekli araç, gereç ve donatımı sağlamak. Korumak bakımını yaptırmak.

 2. Servisin Görevleri:

  a. Tehlike esnasında personel durumu hakkında bilgi vermek ve morallerini kuvvetlendirmek.

  b.  Gerektiğinde kuruluş personelini doyurmak, giydirmek, barındırmak ve haberleşme hizmetini sağlamak.

  c. Ailesinden ayrı düşen kişilerin haberleştirme ve buluşturmasını sağlamak.

  d.  Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerinin bulunması, gömülmelerinin sağlanması.

  e. Saldırıdan sonra Kuruluşun gerek duyduğu işçiyi sağlamak.

 • 6-TEKNİK ONARIM SERVİSİ :
 1. Servis Amirinin Görevleri:

  a. Servis personeline görevlerini tebliğ etmek.

  b.  Servisteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.

  c.  Servis personeli arasında iş bölümü yapmak.

  d.  Servis personelini eğitmek.

  e.  Servis için gerekli araç, gereç ve donatımı sağlamak. Korumak  bakımını yaptırmak.

  f.   Servisi yönetmek.

 2. Servisin Görevleri:

a.  Saldırı nedeniyle oluşabilecek arızaları gidermek.

b. Elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon tesislerinde olabilecek arızaları gidermek.

Not:Müessesemizde Teknik İşletme Servisinde mevcut bulunan malzeme ve onarım aletleri bu servis için yeterlidir.    
Paylaş