T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ağız ve Diş Sağlığı Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019

Ağız ve Diş Sağlığı


AMAÇ: Diş poliklinik hizmetlerinin sistemli, verimli, etkin bir şekilde zamanında yerine getirilmesi.

  1. KAPSAM : Yenimahalle Devlet Hastanesi Diş Poliklinik hizmetlerini kapsar.
  2. KISALTMALAR:
  3. TANIMLAR:
  4. SORUMLULAR: Klinik Sorumlu Diş hekimi, Diş Hekimi, Diş Protez Teknisyeni, Bilgi işlem Personeli, Temizlik Personeli

  5. FAALİYET AKIŞI:

6.1     Hasta kayıt biriminde kaydını yaptırıp kimlik barkodunu alan hastalar diş kliniğine yönlendirilir. Sırası gelen hasta ekrandan ismini görür ve kliniğe girer.

6.2     Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu ilgili genelge gereğince önceliği olan hastalara muayenede öncelik tanınır.

6.3     Klinikte diş hekimi tarafından hastaların sırayla oral diagnoz muayenesi yapılır. Muayene eden diş hekimi gerekli görürse röntgen filmi ister. Hastanın tansiyonu ölçülmesi gerekiyorsa kat hemşiresi tarafından ölçülür.

6.4     Diş hekimi gerekli gördüğünde konsültasyon istek formu doldurarak hastadan konsültasyonistenir ve hasta gerekli yere yönlendirilir.

6.5     Adli vaka ve iş kazası hallerinde müdahale eden diş hekimi tarafından adli vaka formu düzenlenir.

6.6     Kliniğe başvuran ve muayenesi yapılan hastanın teşhisi konarak tedavisi planlanır. Hasta tarafından Tıbbi Müdahale kabul formu doldurularak hastanın tedaviyi kabul ettiğine dair onayı alınır. Hastaya verilen randevular randevu defterine kayıt edilir.

6.7     Hasta güvenliği için antiseptik ile anestezik solüsyonları hazırlama talimatı uygulanır. Her hastada yeni anestezi solüsyonu enjektöre çekilerek hastaya uygulanır.

6.8    Her hastada yeni eldiven ve steril alet açılır.

6.9   Hastaya cerrahi müdahale edilmesi ya da eklem tedavisi gerekiyorsa diş hekimi tarafından hasta ağız diş sağlığı merkezlerine yönlendirilir.

6.10 Diş hekimi gerekli gördüğü durumlarda hastaya reçete ve istirahat raporu yazar. Eğer gerekiyorsa hastaya iş göremezlik raporu verilir.

6.11 Hastaya yapılan bütün girişimsel işlemler otomasyon üzerinden hasta dosyasına işlenir. İlk muayenede hastanın mevcut ağız ve diş sağlığı durumu belirlenir.

6.12 Klinikte kullanılacak sarf malzemeler haftanın belirli bir gününde otomasyon üzerinden sorumlu diş hekimi ile diş teknisyeni tarafından depo görevlisinden talep edilir. Hazırlanan sarf malzemeler görevli personel tarafından kliniğe getirilir ve diş teknisyeni tarafından yerleştirilir.

6.13 Talep edilen malzeme hastane deposunda yok ise Malzeme Talep formu doldurularak imzalanır ve demirbaş eşyalar için ayniyat depoya sarf malzemeler için depo yetkilisine imzalatılır ve satın alma birimine teslim edilir.

6.14 Müdahalesi yapılan her hasta enfekte kabul edilerek, ünite temizliği ve dezenfeksiyonu buna göre yapılır.

6.15 Temizlik bölüm bazında hazırlanan klinik temizlik planına göre yapılır.

6.16   Kesici ve delici alet yaralanmaları ve kan ve vücut sıvısı ile temas durumunda ilgili form doldurularak enfeksiyon hemşiresi tarafından takibi yapılır. Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden bir olayla karşılaşıldığında veya görüldüğünde “Olay Bildirim Formu” doldurularak kalite yönetim birimine verilir.

6.17   Tıbbi atıklar ayrı olarak kırmızı poşetlerle toplanır ve ilgili yerlere gönderilir.

6.18   Tıbbı cihazların bakım ve kalibrasyonları yapılır.

6.19   Eczane deposundan gelen ilaçlar diş teknisyeni tarafından kontrol edilir. İlaçlar saklama koşullarına göre yerlerine yerleştirir.

6.20   Klinikte herhangi bir arıza durumunda diş teknisyeni, işin cinsi veya arızasına göre iş istem formu doldurarak teknik servis görevlisine bildirir.

6.21   Klinik hizmetlerinin düzenli verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini klinik sorumlu diş hekimi sağlar.

6.22   Klinikten özel solüsyon içerisinde gelen kirli aletler yıkanıp paketlenerek içlerine indikatör yerleştirilir ve sterilizatöre konulur.

6.23   Her sabah sterilazatör, vakum testi ve Bowie Dick testine tabi tutularak cihazdaki kontroller yapılır.

  • 6.24Bowie Dick testi sonuçları bir deftere yapıştırılarak saklanır.
  • Röntgen cihazında diş hekiminin istemi doğrultusunda periapikal röntgen çekilir.
  •  Röntgen çekimi ve banyosu diş teknisyeni tarafından yapılır.
  • 6.27Banyo cihazının temizliği diş teknisyeni tarafından yapılır.

7.0   İLGİLİ DOKÜMANLAR:

7.1    Poliklinik Prosedürü 

Paylaş