T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Etik Kurul

Güncelleme Tarihi: 17/04/2018

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 25 Haziran 2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun  16 Nisan 2015 tarih ve 48872 sayılı yazısı ile onay almıştır.

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan "Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları"na göre çalışmalarını sürdürecek olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, İlaç ve İlaç Dışı Klinik Araştırma başvurularını, bilimsel ve etik yönden değerlendirecektir. Araştırmacıların, başvurularını yapmadan önce, ilgili ulusal ve uluslar arası kanun, yönetmelik ve yönergeler ile hasta hakları, iyi klinik ve iyi laboratuar uygulamaları ve diğer etik kurallar hakkında bilgi edinmesi özellikle istenir.

Araştırmacılar başvurularını, Etik Kurul Başkanlığı’na hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte, başvuru esasları web sayfamızda bildirilen düzende hazırladıkları dosyayı Etik Kurul Sekreterliği’ne vererek yapabilirler. Başvurular her ayın son mesai gününe kadar kabul edilecek ve bir sonraki ayın ilk toplantısında değerlendirilecektir. Eksikleri olan dosyalar, eksikleri tamamlandıktan sonra bir sonraki gündeme alınacaktır. Etik Kurul karar yazısı sekretaryadan imza karşılığı teslim edilecektir.